HINNASTO

Ma–pe 06–18

Kotisairaanhoito 50,49 € / h

Kotipalvelu 38,55 € /  h

Henkilökohtainen avustaja  29,50 € / h

Kotisairaanhoito 58,06 € / h

Ma–pe 18–21

Kotipalvelu 44,33 € / h

Henkilökohtainen avustaja 33,93 € / h

Ma–pe 21–06

Kotisairaanhoito 70,69 € / h

Kotipalvelu 53,97 € / h

Henkilökohtainen avustaja 41,30 € / h

La 6–20

Kotisairaanhoito 63,11 € / h

Kotipalvelu 48,19 € /  h

Henkilökohtainen avustaja  36,88 € / h

La 00-06 ja 20–24

Kotisairaanhoito 70,69 € / h

Kotipalvelu 53,97 € /  h

Henkilökohtainen avustaja  41,30 € / h

Su ja arkipyhät 00–24

Kotisairaanhoito 100,98 € / h

Kotipalvelu 77,10 € /  h

Henkilökohtainen avustaja  59,00 € / h

Käynti 4,90 € / kerta

Viikottain hoitoa tarvitsevat asiakkaat 0,00 € / kerta

Jos hoidontarve on tilapäinen, sisältäen useitä käyntejä asiakkaan luona 0,00 € / kerta

Verinäytteiden otto ja näytteiden toimitus laboratorioon 53,35 € / kerta

Pyhäpäivinä, sekä pyhien aattoina, esim. joulu- ja juhannusaattona laskutamme

sunnuntaihinnaston mukaan. 

Palvelumme ovat kotitalousvähennyskelpoisia lukuun ottamatta kotisairaanhoitoa. https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/

Saatat olla oikeutettu Kelan myöntämään Eläkkeensaajan hoitotukeen. https://www.kela.fi/elaketta-saavan-hoitotuki

Kunnalta voit hakea palvelusetelin, joka toimii maksusitoutumuksena palveluiden hankkimiseen. 

Kenest hoiva on Helsingin, Espoon, Kirkkonummen ja Vantaan sekä aluehallintoviraston

hyväksymä palveluntuottaja. 

Vähimmäislaskutus 30 min. Laskutus kerran kuukaudessa. Maksuehto 14 pv netto. Viivästyskorko

lain mukaan. 

Tarjoamamme sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut ovat lain mukaan arvonlisäverottomia (alv 0%)

Ensimmäinen kartoituskäynti on teille ilmainen, eikä sido teitä mitenkään. Käynnin yhteydessä

laadimme teille palvelu- ja hoitosuunnitelman. Päivitämme suunnitelmaa kulloiseenkin tilanteeseen

sopivaksi.