Eläkettä saavan hoitotuki

Sinulla saattaa olla oikeus Kelan myöntämään hoitotukeen.

Eläkettä saavan hoitotuen tarkoitus on tukea vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan eläkkeensaajan jokapäiväistä elämää, toimintakykyä, kuntoutusta ja hoitoa. Myönnetään aina tapauskohtaisesti.

Tuen saaminen edellyttää, että olet suomen kansalainen tai olet asunut Suomessa tai toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä vähintään 3 vuotta. Jos sinulla on vähintään kolme alla olevista edellytyksista, tukea kannattaa hakea Kelalta.

 1. Onko sinulla lääkärin toteama vamma tai pitkäaikainen sairaus?
 2. Onko toimintakykysi ollut heikentynyt vähintään vuoden, tai tuleeko se olemaan heikentynyt vähintään vuoden?
 3. Vaikeuttaako vamma tai sairaus selviytymistäsi tavallisissa arjen toiminnoissa?
 4. Tarvitsetko apua, ohjausta tai valvontaa esimerkiksi:
  • liikkumisessa, liikkeelle lähtemisessä tai apuvälineiden käytössä
  • syömisessä
  • näkemisessä, kuulemisessa, puhumisessa tai asioiden muistamisessa
  • sairauden hoidossa tai lääkkeiden ottamisessa?
 5. Saatko tai koetko tarvitsevasi ulkopuolista apua, kuten kotipalvelua, siivousapua, kotisairaanhoitoa, ateriapalvelua, henkilökohtaista avustajaa tai omaisen apua?
 6. Aiheuttaako vamma tai sairaus ylimääräisiä kustannuksia, kuten kotipalvelun, kotisairaanhoidon tai palveluasumisen kustannuksia?

Paljonko saan hoitotukea kuukaisittain?

Perushoitotuki on 70,52 e/kk.

Henkilö, joka tarvitsee vähintään viikoittain apua tai ohjausta ja valvontaa henkilökohtaisissa toiminnoissa, kuten pukeutumisessa tai peseytymisessä.

Henkilö jolla on sokeuden tai liikuntakyvyttömyyden aiheuttama vamma

* Jos henkilö tarvitsee apua ainoastaan kotitaloustöissä tai asioiden hoidossa, hoitotukea ei voida myöntää.

Korotettu hoitotuki on 153,63 e/kk.

Henkilö joka tarvitsee useassa henkilökohtaisessa toiminnossa; esimerkiksi syömisessä, pukeutumisessa, peseytymisessä tai sosiaalisessa vuorovaikutuksessa

Paljon säännöllistä ohjausta ja valvontaa, kuten muistuttelua, patistelua ja silmälläpitoa.

Henkilö, jolla on oikeus vamman tai sairauden perusteella perushoitotukeen ja jatkuvia erityiskustannuksia kuukausittain vähintään korotetun hoitotuen verran

Ylin hoitotuki on 324,85 e/kk.

Henkilölle, joka tarvitsee ympärivuorokautista toisen henkilön hoitoa ja valvontaa eikä pärjää yksin kuin lyhyen aikaa.

Veteraanilisä

Mikäli sinulla on oikeus veteraanien ylimääräisen rintamalisään sekä korotettuun tai ylimpään hoitotukeen, saat lisäksi veteraanilisän  106,43 € Hakemusta ei tarvita, koska lisän maksamisen edellytykset ovat Kelan tiedossa. Lisä on verotonta. Se ei pienennä eläkkeensaajan asumistukea.

Lisätietoa tuista saa kelan sivuilta